Thursday, July 14, 2011

Moses Moses ni Rogelio Sikat

Bilang graded recitation sa Filipino III, isinadula ng mga mag-aaral sa ikatlong taon ng Munoz National High School(Annex) ang dulang Moses,Moses.
Isang dulang sumasalamin sa tunay na buhay, nagpapakita ng pang-aabuso sa kapangyarihan,kawalang hustisya ng isang lipunang bulag at bingi...

III-MOLAVEIII-ACACIAIII-MELINA
III-MAHOGANY
III-MANGROVE
III-YAKAL

Sa pagtutulungan ng lahat ay nagtagumpay ang anim na pangkat na makabuo ng isang mahusay na pagsasadula.